De volgende huisregels gelden bij Club Casanova

Toegang vanaf 18 jaar

Handel/Gebruik van drugs en wapens verboden

Het is gewenst uw jassen en petten aan de daarvoor bestemde kapstok te hangen

De directie ontleent zich het recht om te fouilleren

Men dient zich gepast te gedragen en met respect naar eenieder

Geen overmatig alcoholgebruik

Bij het gebruik van faciliteiten is douchen verplicht

Safe-sex met alle handelingen

De directie stelt zich niet aansprakelijk voor enig geleden schade of diefstal, voor waardevolle bezittingen zijn kluisjes beschikbaar

Bij het niet naleven van de huisregels zal de toegang worden geweigerd