De volgende huisregels gelden bij Club Casanova

Toegang vanaf 18 jaar Handel/Gebruik van drugs en wapens verboden Het is gewenst uw jassen en petten aan de daarvoor bestemde kapstok te hangen De directie ontleent zich het recht om te fouilleren Men dient zich gepast te gedragen en met respect naar eenieder Geen overmatig alcoholgebruik Bij het gebruik van faciliteiten is douchen verplicht Safe-sex met alle handelingen De directie stelt zich niet aansprakelijk voor enig geleden schade of diefstal, voor waardevolle bezittingen zijn kluisjes beschikbaar Bij het niet naleven van de huisregels zal de toegang worden geweigerd